• p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Članstvo


Kroz članstvo u DVD-u Sveta Marija prošle su brojne generacije mještana. Danas DVD Sveta Marija broji ukupno 137 članova. Od spomenutog broja 60 članova su članovi od 6 do 16 godina, dok je ostalih 77 članova stariji od 16 godina tj. aktivni članovi.

Prema stručnoj osposobljenosti, u društvu imamo 7 članova bez temeljnog ispita, 54 člana ima položen temeljni ispit (vatrogasac ili vatrogasac prve klase), 12 članova su vatrogasci dočasnici, 5 članova su časnici te je jedan član viši vatrogasni časnik. Svake godine struktura članstva prema stručnoj osposobljenosti semijenja jer je jedna od značajnijih stavki plana rada svake godine školovanje kadrova.

Isto tako svake godine se broj članova mjenja te je u stalnom porastu.

 

 

U sklopu DVD-a djeluje interventna jedinica od 30 članova.

Za rad sa vatrogasnom mladeži zaduženi su: Andreas Lisjak, Marija Vidović, Anđelko Gašparić,Mihajlo Pongrac.

Rad sa djecom jedan je od prioriteta DVD-a Sveta Marija, tako da danas u društvu imamo 96 mladih članova koji su podjeljeni u 8 natjecateljskih desetina.

Isto tako u sklopu DVD-a Sveta Marija imamo formirane dvije natjecateljske desetine, koje se natječu u kategoriji "seniori A", jednu desetinu u kategoriji "seniora B", desetinu veterana te žensku desetinu.

Ukupno u u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Marija djeluje 14 natjecateljskih desetina što čini broj od 140 vatrogasaca