• p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Vijesti

Požar otvorenog prostora Dana 10.07.2017. u 21:42 sati članovi interventne postrojbe DVD-a Sveta Marija zaprimaju poruku od strane dispečerskog centra 193 o požaru otvorenog prostora zvanog "Črni log", pored željezničke pruge. U 21:51 sati izlaze na intervenciju 5 članova sa navalnim vozilom dok su tri člana bila u pripravnosti ukoliko dođe do potrebe dobave dodatne vode za gašenje požara.
Dolaskom na mjesto požara, uvidjevši da se vatrena fronta proteže na cca 5 hektara, zapovjednik DVD-a Sveta Marija Andreas Lisjak u 22:15 obavještava pripravne članove da s drugim navalnim vozilom dopreme vodu do požarišta, te također angažira susjedno dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Vidovec čiji članovi izlaze na intervenciju sa navalnim vozilom, kombi vozilom i 5 članova. Požar je lokaliziran oko 22:30 te vatrogasci nakon saniranja požarišta vrše pospremu svoje opreme  i vozila.
Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 13 članova DVD-ova, 3 navalna vozila, jedno kombi vozilo, utrošeno je oko 7000 litara vode te je, uz korištenje visokotlačnih sklopova na vozilima,  korištena oprema za gašenje šumskih požara(naprtnjače, metlanice).

IMG_20170710_WA0009.jpg

IMG_20170710_WA0001.jpg

IMG_20170710_WA0002.jpg

IMG_20170710_WA0004.jpgIMG_20170710_WA0005.jpg

IMG_20170710_WA0008.jpg

IMG_20170710_WA0010.jpgIMG_20170710_WA0011.jpg

IMG_20170710_WA0012.jpg

IMG_20170710_224408.jpg 

234

19 

 

 

11. 07. 2017. | Anđelko Gašparć